• Yazan: Admin
  • 01.09.2022

23-25 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşen yaz okulunda Karadeniz’in ekoksistemi ve sürdürülebilir mavi ekonominin öne çıkan 6 başlığında (deniz kaynakları, balıkçılık, ulaşım, turizm, enerji ve biyoteknoloji) eğitimler verildi. Mavi Ekonomi-Kıyı Turizmi başlığındaki oturumda ise Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari bir sunum yaparak katılımcılara Karadeniz’de Mavi Ekonomi kapsamında Mavi Bayrak uygulamalarının katkılarını anlattı.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda Karadeniz'de 33 ortakla yürütülmeye başlanan ve AB tarafından finanse edilen Horizon 2020 Programı projesi BRIDGE-BS kapsamında projenin önemli ayaklarından biri olan okyanus okuryazarlığını artırmak ve okyanusla daha fazla iç içe bir Karadeniz topluluğuna katkıda bulunmak için faaliyetler kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik bir yaz okulu düzenlendi.

23-25 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleşen yaz okulunda Karadeniz’in ekosistemi ve sürdürülebilir mavi ekonominin öne çıkan 6 başlığında (deniz kaynakları, balıkçılık, ulaşım, turizm, enerji ve biyoteknoloji) eğitimler verildi. Mavi Ekonomi-Kıyı Turizmi başlığındaki oturumda ise Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari bir sunum yaparak katılımcılara Karadeniz’de Mavi Ekonomi kapsamında Mavi Bayrak uygulamalarının katkılarını anlattı.

BRIDGE-BS kapsamında, Karadeniz ekosistem direncine, servislerine ve mavi ekonominin gelişmesinin yanı sıra bunu tamamlayıcı nitelikte ortak gözlem sistemleri geliştirmeye, kara ve deniz etkileşimlerinin incelenmesine odaklanılacaktır. Bu sayede, Karadeniz’deki ekonomik kaynakların sürdürülebilir biçimde kullanılması için gerekli politikaların oluşturulmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Karadeniz'in ekosistem hizmetlerini ve bu tür insan kaynaklı stres faktörlerine karşı dayanıklılıklarını değerlendirecek ve bölgede sürdürülebilir ve iklim açısından nötr bir mavi ekonominin gelişimini desteklemek için ekosistem hizmetlerini ve stres faktörlerine tepkilerini haritalayacak, izleyecek ve modelleyecektir.