Bireysel Yatlarda Mavi Bayrak Nedir?

Yatlarda Mavi Bayrak; çevre yönetimi, çevre eğitimi ve bilgilendirme, can güvenliği ve hizmetler ile ilgili belirlenen kriterleri uygulayan yatlara, bir yıllığına verilen sembolik bir bayraktır. Bu, ödüllü marinaların yatları çevreci davranışlara sevk etmesi ve kendilerini bu bağlamda geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen bir sistemdir ve verilen bayrak, bir sertifikasyon niteliği taşımamaktadır.

Mavi Bayrak ödüllü bir marinaya bağlı olan yatlardan; çevre duyarlılığı olan, pis su, sintine ve katı atıklarını düzenli olarak lisanslı toplama tesislerine verdiğini Mavi Kart ile belgeleyen ve aşağıdaki kriterleri yerine getiren, diğer yatlara çevreyi koruma ve bilinçli kullanma konusunda örnek olan bireysel yatlar, sembolik Mavi Bayrak’ı asmaya hak kazanırlar. Verilen bayrak, ilgili yat sahibinin çevreye duyarlı olduğunu ve gönüllü olarak kurallara ve kriterlere uyduğunu gösterir.

Bireysel Yatlar için Mavi Bayrak, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education-FEE)  koordinasyonunda ve ülkemizde Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülmektedir. Program uluslararası alanda 2004’te ülkemizde ise 2007 yılında başlamıştır.

 

Neden Yatlara Mavi Bayrak Veriliyor?

Yatlarda Mavi Bayrak uygulaması ile yat sahibinin, yat kaptanının/çalışanlarının ve yolcuların, deniz ve çevresinin korunması konusunda dikkatlerinin çekilmesi hedeflenmektedir. Kriterlerin uygulanması yolu ile de zaman içinde çevre bilincinin diğer yatçılarda da oluşturulması öngörülmektedir.

Deniz kirliliği insan aktiviteleri sonucu; karadan, havadan veya denizden oluşabilmektedir. Günümüzde, kıyı bölgelerindeki deniz kirliğinin yoğunluklu olarak kara kaynaklı olmasına rağmen; hızla gelişen deniz turizmi faaliyetlerine bağlı olarak deniz araçlarından kaynaklanan kirlilik oranında da artış görülmektedir. Üstelik kara kaynaklı kirliliğin tespiti daha kolay olmasına ve çözüm geliştirilebilmesine rağmen, denizden kaynaklanan kirliliğin tespiti ve önlenmesi daha güç olmaktadır.

Size Ne Katkı Sağlayacak?

Yatınıza asacağınız bayrak ile; kıyılarımızda yatlardan kaynaklanabilecek olumsuz çevresel etkilerin en aza indirgenmesine katkı sağlayarak, çevre eğitimi ve bilinçlendirme ile diğer yatçılarda farkındalık yaratarak, denizler için gönüllü çalışmaları teşvik etmiş olursunuz ve bu konudaki önderliğinizle toplum içerisinde öne çıkarsınız. Bayrak asmaya hak kazanan yatlar web sayfamızda ilan edilir ve kataloglarımızda yer alır.

Mavi Bayrak aynı zamanda yat sahipleri için çevreyi korumanın onurunu simgelemektedir.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Mavi Bayrak adayı marinaların koordinatörlüğünde her yılın Kasım-Aralık ayında bir sonraki yıl için başvurular alınmaktadır. Aday olabilecek yatlar için başvuru formları, Marina Mavi Bayrak Sorumlusundan, Vakfımızdan veya www.mavibayrak.org.tr web adresinden temin edilebilir. Formun verilen süre içerisinde Marina Mavi Bayrak Sorumlusu ve yat sahibi koordinasyonunda eksiksiz olarak doldurulup istenilen evraklar ile Marina Mavi Bayrak Sorumlusuna teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi, İlanı ve Yenileme

Vakfımıza ulaştırılan başvuru dosyaları Ulusal Mavi Bayrak Jüri heyetinde bulunanlardan ilgili olan kurumlarca kontrol edilir. Uygun görülen yatlara yata asılacak bilgi panosu ve bayrakları Mayıs ayında gönderilir. Her yıl bu süreç yenilenir.

 

Yatlarda Mavi Bayrak Kriterleri Nelerdir?

Yatlar için 4 kriter, 17 davranış kuralı bulunmaktadır. Bunlar ihtiyaca göre Ulusal Mavi Bayrak Jürisi tarafından güncellenmektedir.

 

 • Yatın bağlama kütüğü ruhsatnamesi bulunması ve fotokopisinin başvuru dosyasına eklenmesi
 • Mavi Bayrak kriterlerini, uyulması gereken yat davranış kurallarını, yerel ve ulusal düzeyde kimlerin sorumlu olduğunu içeren Mavi Bayrak bilgilerinin sergileneceği standart panonun yatta uygun ve görünür bir yere asılı bulunması (değerlendirme sonucunda TÜRÇEV tarafından gönderilecektir)
 • Mavi Kart’ ın arkalı-önlü fotokopisinin başvuru dosyasına eklenmesi
 • Marinalarda yapılan çevre eğitim etkinliklerinden en az birine fiilen katılmış olmak ve katıldığına dair belge fotokopisinin başvuru dosyasına eklenmesi

 

UYULMASI GEREKEN DAVRANIŞ KURALLARI

 

 1. Koylarda hız limitine uyulması (maksimum 3 knot)
 2. Koylarda demirli durumdayken ses kirliliğine karşı duyarlı olunması
 3. Denize ve kıyı alanlarına çöp atılmaması
 4. Denize zehirli atıklar (yağ, boya, kullanılmış pil, temizlik malzemeleri vs.) atılmaması
 5. Cam, plastik, metal gibi atık malzemelerin geri dönüşümü için ayrıştırma olanaklarının sağlanması
 6. Yemek yapımı sonrası oluşan bitkisel atık yağların düzenli olarak toplanarak lisanslı bir firmaya teslim edilmesinin sağlanması
 7. Kullanılan boya anti-fouling, boya çıkarıcı gibi ürünleri alırken çevre dostu olanların tercih edilmesi
 8. Yatlarda temizlik için sadece temiz su kullanılması
 9. Kirlilik veya çevreyle ilgili kuralların herhangi birinin ihlali ile karşılaşıldığında durumun hemen yetkililere bildirilmesi
 10. Balık avcılığında avlanma sezonu, avlanma bölgeleri ile ilgili konulan yasaklara uyulması ve yasak olan yöntemlerle balık avlanmaması
 11. Denizde yaşayan bitki ve hayvanların korunması ve kuşların ürediği bölgelere dikkat edilmesi (z)
 12. Tehlike altındaki ve korunan alanlara dikkat edilmesi
 13. Deniz dibine zarar verecek şekilde demirleme yapılmaması
 14. Balıkçılık yapılan veya balıkçılıkla ilgili düzeneklerin bulunduğu alanları rahatsız etmekten kaçınılması
 15. Tehlike altındaki/korunan türlerden veya sualtından çıkarılan arkeolojik kalıntılardan yapılmış eşyaların satın alınmaması ve kullanılmaması
 16. Yatın tuvalet ve mutfak ünitelerinin temiz ve bakımlı olması
 17. Diğer yatçıların da çevreye özen göstermeleri konusunda onların teşvik edilmesi

Bireysel Yatlar için Mavi Bayrak başvuruları Mavi Bayraklı marinalar aracılığıyla(onayı ve yönlendirmesiyle) yapılmaktadır. 

BİREYSEL YATLAR İÇİN BAŞVURU FORMU

BİREYSEL YATLAR İÇİN TANITIM POSTERİ