PLAJLAR İÇİN MAVİ BAYRAK BAŞVURU PROSEDÜRÜ VE ADAYLARIN DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Mavi Bayrak Kriterleri, ödül programının sahibi Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education-FEE) koordinasyonunda Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Çevre Programı-UNEP, Avrupa Çevre Ajansı gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde ve onların da önerileri doğrultusunda hazırlanmakta, aşağıda verilen Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi ile de ödüllerin değerlendirmeleri yapılmaktadır.

 • European Environment Agency (EEA) Avrupa Çevre Ajansı
 • United Nations Environment Programme (UNEP)Birleşmiş Milletler Çevre Programı
 • World Tourism Organization (UNWTO) Dünya Turizm Örgütü
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü
 • TheCoastal and Marine Union (EUCC) Dünya Kıyı ve Deniz Koruma Birliği
 • International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA) Denizcilik Uluslararası Konseyi
 • International UnionforConservation of Nature (IUCN) Dünya Doğa Koruma Birliği
 • International Lifesaving Federation (ILS) Uluslararası Cankurtarma Federasyonu
 • World Cetacean Alliance (WCA) Dünya Deniz Memelileri Birliği
 • European Network forAccesible Tourism (ENAT) Avrupa Erişilebilir Turizm Ağı
 • LocalGovernments for Sustainability (ICLEI) Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Birliği

Uluslararası Jüri değerlendirmesine sunulacak ülke aday plaj, marina ve turizm teknesi dosyaları ise Mavi Bayrak Ulusal Jüri Toplantısı’nda belirlenmekte ve aşağıda yer alan kurumlarca ülke adayları onaylanmakta, Uluslararası Jüri’nin verdiği karar sonrasında da ödül alanlarca dalgalanan bayrakların sorumluluğu Ulusal Jüri tarafından da paylaşılmaktadır.

1.Jüri Başkanı (TÜRÇEV Bşk.)

2.Kültür ve Turizm Bakanlığı

3.Sağlık Bakanlığı

4.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

5.Tarım ve Orman Bakanlığı

6.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

7.Sahil Güvenlik Komutanlığı

8.Türkiye Belediyeler Birliği-TBB

9.Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu-TSSF

10.TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü

11.İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

12.ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü

13.IMEAK Deniz Ticaret Odası

14.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği-TÜRSAB

15.Deniz Turizmi Birliği-DTB

16.Türkiye Otelciler Federasyonu-TÜROFED